top of page
Prinses_Amalia_windmolenpark_4.jpg

NEDERLANDSE WERELDPRIMEUR: GROENE WATERSTOFPRODUCTIE OP ZEE

September 23, 2021

PosHYdon, zo heet het pilotproject waarbij er op het olie- en gasplatform Q13a van Neptune Energy (ruim tien kilometer van de kust van Den Haag) een installatie gebouwd wordt die groene waterstof gaat produceren. Deze groene waterstof wordt gemaakt van door wind opgewekte elektriciteit en zeewater. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het project een subsidie van 3,6 miljoen toegekend.

Het pilotproject is een initiatief van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), in samenwerking met verschillende gasbedrijven, waaronder Gasunie. Met het experiment wil men aantonen dat bestaande gasinfrastructuur op de Noordzee hergebruikt kan worden voor het transport van waterstof.


De bouw van windparken op de Noordzee gaat gestaag door. Op termijn moet offshore windenergie Nederlands voornaamste duurzame energiebron worden. Daarom is het belangrijk om de meest effectieve methode te vinden om deze energie van de zee naar het vasteland te transporteren. Door bestaande olie- en gasplatforms te gebruiken, wil het samenwerkingsverband twee vliegen in één klap slaan. Veel platforms op de Noordzee zijn - evenals hun bijbehorende gaspijpleidingen - aan het einde van hun levensduur. In plaats van alles af te breken, kunnen deze ook hergebruikt worden voor het vervoeren waterstof, opgewekt met energie van de windparken.


De TNO werkt tijdens het project nauw samen met zowel de operators van de platforms als de fabrikanten en toeleveranciers. Niet alleen vereist het omgaan met omstandigheden op zee namelijk zeer specifieke kennis, ook moet er gekeken worden hoe bestaande gaskleppen en -kranen reageren op waterstof. De waterstof zal gemengd worden met aardgas uit de zeebodem en via de bestaande pijpleidingen aan land gebracht worden. “Als de proef slaagt, zijn er vele winnaars”, zo claimt de TNO in een persbericht.

Bron: TNO

See More
bottom of page