top of page

HAVEN VAN ROTTERDAM START STUDIE NAAR GROOTSCHALIGE IMPORT VAN WATERSTOF

HAVEN VAN ROTTERDAM START STUDIE NAAR GROOTSCHALIGE IMPORT VAN WATERSTOF

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar het op commerciële schaal importeren van waterstof naar één van de terminals van Koole in de Rotterdamse haven. Partners in dit onderzoek zijn opslagbedrijf Koole Terminals, ingenieursbedrijf Chiyoda Corporation en handelsmaatschappij Mitsubishi Corporation.

Om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen, zal er in de nabije toekomst op grote schaal waterstof geïmporteerd moeten worden. De haven van Rotterdam zal hierin een belangrijke spil vormen. Daarom worden nu de mogelijkheden onderzocht om waterstof te importeren uit landen waar het kosten-efficiënt geproduceerd kan worden.

Het verschepen van waterstof brengt meer uitdagingen met zich mee dan het verschepen van olie of kolen. Zo moet waterstof onder de -253 °C blijven om vloeibaar te blijven en kostenefficiënt vervoerd te kunnen worden. Een andere mogelijkheid zou zijn om de waterstof te transporteren in een drager zoals ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof met waterstof) of methanol (CH4O, een verbinding van koolstof, waterstof en zuurstof). Momenteel wordt Methylcyclohexaan (C7H14, koolstof en waterstof, ook wel MCH genoemd) als meestbelovende drager gezien. MCH blijft vloeibaar bij temperaturen tussen -130°C en 100°C en het transport ervan brengt evenveel risico met zich mee als het vervoeren van olie.

In 2020 hebben Chiyoda Corporation en Mitsubishi Corporation succesvol een demonstratieproject uitgevoerd waarbij MCH vanuit Brunei met een tanker over een afstand van 5.000 km werd vervoerd naar Japan.

De haalbaarheidsstudie zal naar verwachting een jaar duren. De betrokken bedrijven willen in 2025 tussen de 100.000 en 200.000 ton waterstof per jaar importeren. In 2030 willen ze al opschalen naar 300.000 tot 400.000 ton.Bron: Port of Rotterdam

bottom of page