top of page

EUROPESE COMMISSIE STIMULEERT ONTWIKKELING VAN EEN WATERSTOF-INFRASTRUCTUUR

EUROPESE COMMISSIE STIMULEERT ONTWIKKELING VAN EEN WATERSTOF-INFRASTRUCTUUR

De Europese Commissie heeft het waterstof en gasmarkt decarbonisatiepakket gepubliceerd. Deze zal het gebruik van waterstof bevorderen en de gasmarkt koolstofarmer maken. Het pakket is onderdeel van het Fit For 55 pakket, een veelomvattend plan dat ervoor moet zorgen dat in 2030 de CO2-uitstoot in de EU ten opzichte van 1990 met 55% is gereduceerd. Een van de belangrijkste doelstellingen van het decarbonisatiepakket is het tot stand brengen van een markt voor waterstof en het ontwikkelen van een waterstof-infrastructuur."Europa moet de pagina van fossiele brandstoffen omslaan en overstappen op schonere energiebronnen,” verklaart vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans in een persbericht. “Dit omvat de vervanging van fossiele gassen door hernieuwbare en koolstofarme gassen, zoals waterstof. Vandaag stellen we regels voor om deze transitie mogelijk te maken en de nodige markten, netwerken en infrastructuur tot stand te brengen.”Als eerste stap stelt de commissie voor om bijmenging van waterstof tot 5 volumeprocent in het Europese gasnet mogelijk te maken. Dit betekent dat waterstof bijmegemengd wordt met het aardgas dat momenteel door het gasnet stroomt. Volgens een rapport van brancheorganisatie Netbeheer Nederland is op dit moment bijmenging tot 3% mogelijk, al kunnen veel gasaangedreven toestellen hier niet veilig op draaien. Niet alleen zal dus een vernieuwing van het gasnetwerk nodig zijn, ook zal veel apparatuur zal opnieuw moeten worden afgesteld.Om het juiste investeringsklimaat te scheppen en de ontwikkeling van waterstof-infrastructuur mogelijk te maken, zullen barrières voor invoeding van hernieuwbare gassen verlaagd worden. Hernieuwbare gassen krijgen ongeacht de gaskwaliteit recht op aansluiting en een korting op de nettarieven voor invoeding, waardoor het makkelijker wordt om hiermee toegang te krijgen tot het bestaande gasnet. Ook zal internationaal gastransport gestimuleerd worden door het nieuw opgerichte Europees netwerk van netwerkbeheerders voor waterstof (ENNOH). Deze zal grensoverschrijdende projecten coördineren en specifieke technische voorschriften uitwerken.Ten slotte stelt de commissie voor nationale netontwikkelingsplannen af te stemmen op een zogenaamd gezamenlijk scenario voor elektriciteit, gas en waterstof, zodat de ontwikkeling van een waterstof-infrastructuur internationaal gecoördineerd wordt. Exploitanten van gasnetwerken worden hierbij verplicht informatie verstrekken over infrastructuur die kan worden ontmanteld of herbestemd.Bronnen: Europese Commissie, VEMW.

bottom of page