top of page

EU WIL IEDERE 150 KM EEN WATERSTOF-TANKSTATION

EU WIL IEDERE 150 KM EEN WATERSTOF-TANKSTATION

Op 14 juli 2021 presenteerde de president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen de Fit for 55 maatregelen, een veelomvattend plan om dat ervoor moet zorgen dat in 2030 de CO2-uitstoot in de EU ten opzichte van 1990 met 55% is gereduceerd. In het plan staat onder andere dat groene waterstof een sleutelrol gaat spelen in het klimaatneutraal maken van de EU, met name in de industriële en transportsector. “We willen iedere 150 km een waterstof-tankstation langs de wegen.” aldus Europees commissaris van Transport Adina Vălean, sprekende over de Trans-European Transport Network (TEN-T) wegen.

Volgens Vălean is de transportsector verantwoordelijk voor 29% van de totale CO2-uitstoot van de EU. De Commissie wil dan ook de productie van benzine- en dieselauto’s afbouwen tot nul en de prijs van fossiele brandstoffen koppelen aan hun CO2-uitstoot. Het uiteindelijke doel is een volledige transitie naar elektrische en voornamelijk waterstofauto’s. De grootste uitdaging hierbij is het aanleggen van een geschikte infrastructuur. Waterstof-tankstations zullen hiervan het fundament gaan vormen. Verder stipuleren de Fit for 55 maatregelen dat in 2030 het aandeel van groene waterstof 50% moet zijn, in de energieconsumptie van de industriële sector.

Het duurder maken van fossiele brandstoffenmag volgens de Commissie niet leiden tot een ‘klimaat-onderklasse’. Daarom wordt er een fonds van €20 miljard per jaar beschikbaar gesteld om ‘energiearmoede’ te voorkomen.

“De EU is weer een stap dichterbij het wereldleiderschap, op het gebied van waterstof,” liet Jorgo Chatzimarkakis, secretaris-generaal van Hydrogen Europe, weten. Hydrogen Europe is een belangenbehartigende organisatie voor bedrijven die zich bezighouden met waterstof. “Door concrete doelen te stellen voor het gebruik van waterstof in de industrie en transportsector grijpt de EU nu echt de kans om haar klimaatdoelstellingen te behalen.”


Bron: The Loadstar

bottom of page