top of page

Energiebedrijven kondigen bouw electrolyser op de Noordzee aan

Energiebedrijven kondigen bouw electrolyser op de Noordzee aan

Energiebedrijven RWE en Neptune Energy hebben aangekondigd een overeenkomst gesloten te hebben voor de bouw van een offshore electrolyser op de Noordzee, voor het opwekken van groene waterstof. Verwacht wordt dat het project, genaamd ‘H2opZee’, voor 2030 af zal zijn en tussen de 300 en 500 megawatt aan groene energie zal opleveren.

“Wij zien in de toekomstige energievoorziening een belangrijke rol voor groene waterstof”, aldus Lex de Groot, Energy’s Managing Director bij Neptune Energy. “Dat kan op onze eigen Noordzee geproduceerd worden.”

De bouw van windparken op de Noordzee gaat gestaag door. Op termijn moet offshore windenergie namelijk Nederlands voornaamste duurzame energiebron worden. Daarom is het belangrijk dat de meest effectieve methode wordt gevonden om deze energie van de zee naar het vasteland te transporteren. RWE en Neptune spelen hierop in door een electrolyser te bouwen op een al bestaand olieplatform, en vervolgens gebruik te maken van de al bestaande oliepijpleidingen om waterstof te vervoeren. De Groot: “Deze infrastructuur is technisch geschikt. Daardoor is er bijvoorbeeld geen nieuwe pijpleiding op zee nodig en hoeft er geen nieuwe aanlanding door het kustgebied gemaakt te worden.” De geschiktheid van deze pijpleidingen is vorig jaar getest door middel van een pilotproject, eveneens van Neptune Energy.

In het tweede kwartaal van 2022 begint men aan de bouw van de electrolyser. In eerste instantie zal deze tussen de 300 en 500 megawatt produceren. De pijpleidingen hebben echter een capaciteit van 10 tot 12 gigawatt. Mocht het project dus slagen, dan is opschaling mogelijk. “Hoe sneller we de productie van groene waterstof kunnen opschalen, hoe sneller sectoren zoals de chemische- en staalindustrie kunnen verduurzamen. Met H2opZee wordt Nederland een koploper in de wereld op dit gebied”, aldus De Groot.

Bron: Neptune Energy

bottom of page