top of page

DE HELE WERELD HOUDT ZICH BEZIG MET WATERSTOF

DE HELE WERELD HOUDT ZICH BEZIG MET WATERSTOF

Vandaag, 27 juli 2021, heeft de Wereldenergieraad een paper gepubliceerd getiteld Hydrogen on the Horizon: Ready, Almost Set, Go? met een gedetailleerde analyse van de huidige stand van zaken op het gebied van (groene) waterstoftechnologie. De Wereldenergieraad is een wereldwijd netwerk van leiders en onderzoekers op energiegebied, waar meer dan 3000 organisaties in 90 verschillende landen lid van zijn. De conclusies van het rapport zijn hoopgevend én verhelderend.

Er bestaan nog grote vragen bestaan over hoe nieuwe waterstoftechnologie precies geïmplementeerd zal worden en in hoeverre de verantwoordelijk zal zijn voor de globale energieproductie. Desalniettemin ziet de Wereldenergieraad een alsmaar toenemende interesse in waterstof bij nationale overheden en bedrijven wereldwijd. Zeker nu overheden steeds ambitieuzere klimaatdoelstellingen afspreken.

Uit een verzameling van prognoses van verschillende energiebedrijven, blijkt dat verwachtingen over het aandeel van waterstof in de totale energieproductie in 2050 uiteenlopen van 6% tot 25%. De accenten die overheden leggen verschillen sterk. In Europa en Azië zijn overheden gefocussed op het creëren van een vraag naar waterstof, terwijl overheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zich concentreren op het creëren van aanbod. In Europa ligt de nadruk op het implementeren van waterstoftechnologie in sectoren die veel uitstoten maar waarbij uitstoot moeilijk te verminderen is, zoals zware industrie en bus- en vrachtvervoer. In Azië wordt voornamelijk aandacht besteed aan het ontwikkelen van vloeibare vormen van waterstof, voor de zeevaart en wegtransport. In Noord- en Zuid-Amerika ligt de nadruk op het produceren van waterstof voor de interne markt.

Ook op het gebied van internationale samenwerking is veel gaande; door middel van bilaterale partnerschappen proberen verschillende overheden waterstof-productieketens op te zetten om de aanvoer van groene waterstof in de toekomst te verzekeren. Duitsland blijkt hierin de koploper te zijn, gevolgd door Japan en Korea.

Welke rol waterstof in de toekomst precies zal gaan spelen, kunnen de onderzoekers nog niet zeggen. Maar de signalen zijn veelbelovend. De investeringen in waterstoftechnologie stijgen en de wordt in toenemende mate gezien - door zowel bedrijven als overheden - als één van de belangrijkste oplossing voor het klimaatvraagstuk.Bron: World Energy Council

bottom of page