top of page

NEWS

Shell starts construction of the first green hydrogen factory in The Netherlands. The capacity of the electrolyser is 200 MW. However, Shell will initially use the green hydrogen to make the production process in their refinery in Pernis greener. Even though Greenpeace, among others, would have preferred to see that the green hydrogen was used in a different way - you need to start somewhere. Hopefully more people will follow and start to see the possibilities of green hydrogen soon!

Read the full article: https://nos.nl/artikel/2435486-shell-bouwt-groene-waterstoffabriek-in-rotterdam

SHELL STARTS CONSTRUCTION OF FIRST GREEN HYDROGEN FACTORY IN THE NETHERLANDS Copy

The government recently published a letter from Minister Jetten about the development of a transport network for green hydrogen. As stated in the letter, Jetten sees many opportunities in the field of transport for both heavy road transport as well as passenger cars. Therefore, one of the pillars of the government is to connect all existing gas stations to a hydrogen distribution network. Hystream is one of the forerunners and already working on a hydrogen fuel point in Dordrecht. On to more hydrogen fuel points powered by Hystream!

Read the entire letter to the parliament here: https://lnkd.in/eJacpY8M

DUTCH GOVERNMENT PUBLISHES ABOUT DEVELOPMENT OF GREEN HYDROGEN NETWORK

Energiebedrijven RWE en Neptune Energy hebben aangekondigd een overeenkomst gesloten te hebben voor de bouw van een offshore electrolyser op de Noordzee, voor het opwekken van groene waterstof. Verwacht wordt dat het project, genaamd ‘H2opZee’, voor 2030 af zal zijn en tussen de 300 en 500 megawatt aan groene energie zal opleveren. 

“Wij zien in de toekomstige energievoorziening een belangrijke rol voor groene waterstof”, aldus Lex de Groot, Energy’s Managing Director bij Neptune Energy. “Dat kan op onze eigen Noordzee geproduceerd worden.” 

De bouw van windparken op de Noordzee gaat gestaag door. Op termijn moet offshore windenergie namelijk Nederlands voornaamste duurzame energiebron worden. Daarom is het belangrijk dat de meest effectieve methode wordt gevonden om deze energie van de zee naar het vasteland te transporteren. RWE en Neptune spelen hierop in door een electrolyser te bouwen op een al bestaand olieplatform, en vervolgens gebruik te maken van de al bestaande oliepijpleidingen om waterstof te vervoeren. De Groot: “Deze infrastructuur is technisch geschikt. Daardoor is er bijvoorbeeld geen nieuwe pijpleiding op zee nodig en hoeft er geen nieuwe aanlanding door het kustgebied gemaakt te worden.” De geschiktheid van deze pijpleidingen is vorig jaar getest door middel van een pilotproject, eveneens van Neptune Energy. 

In het tweede kwartaal van 2022 begint men aan de bouw van de electrolyser. In eerste instantie zal deze tussen de 300 en 500 megawatt produceren. De pijpleidingen hebben echter een capaciteit van 10 tot 12 gigawatt. Mocht het project dus slagen, dan is opschaling mogelijk. “Hoe sneller we de productie van groene waterstof kunnen opschalen, hoe sneller sectoren zoals de chemische- en staalindustrie kunnen verduurzamen. Met H2opZee wordt Nederland een koploper in de wereld op dit gebied”, aldus De Groot.

Bron: Neptune Energy

Energiebedrijven kondigen bouw electrolyser op de Noordzee aan

Schaalvoordelen op het gebied van de productie van electrolysers zullen tegen 2030 zorgen voor een prijsreductie van 85%, dat beweert onderzoeksbedrijf Rethink Energy. Door deze schaalvoordelen zal de productieprijs van groene waterstof al over twee jaar competitief zijn met die van grijze waterstof. 

“Met de verwachte schaalvoordelen, evenals de dalende kosten van hernieuwbare energie en stijgende kosten van fossiele brandstof, zal groene waterstof al over twee jaar over een competitieve prijs beschikken”, aldus Harry Morgan, lead analyst bij Rethink Energy. “Dit is ver voor wat andere analisten hebben voorspeld.”

Rethink Energy berust deze bewering op het grote aantal investeringen die wereldwijd worden gedaan in de ontwikkeling van waterstoftechnologie. Het onderzoeksbedrijf maakt de prognose dat tegen 2050 deze investeringen in totaal zullen opgelopen zijn tot $10 biljoen, wat een prijsreductie van groene waterstof van 95% teweeg zal brengen. 

“Dit zal een heftige verstoring veroorzaken voor industrieën die een 'business-as-usual' benadering blijven hanteren, als het aankomt op verminderen van uitstoot”, aldus Morgan. “Terwijl deze achterblijvers vasthouden aan ondergrondse CO2-opslag en blijven klagen over een kip-en-ei-probleem voor de vraag naar waterstof, zullen bedrijven die nu investeren in groene waterstof, in 2035 de aanbod van waterstof domineren.” Volgens het onderzoek - waarvan de resultaten zijn vervat in een rapport genaamd 'Hydrogen to clean up energy with $10 trillion spend' - zal geen enkele industriesector ongemoeid blijven door deze transitie. 

De kosten van groene waterstof zullen volgens het rapport van $3.70 per kilo vandaag de dag, dalen naar iets meer dan $1 per kilo in 2035 en $0.75 in 2050. Hierbij wordt niet in acht genomen dat technologische doorbraken de kosten van groene waterstof sneller kunnen verlagen. Ook meldt het rapport dat sinds juli 2019 wereldwijd de bouw van al meer dan 35 gigawatt aan electrolysers is aangekondigd.

Onderzoeksbedrijf beweert: groene waterstof over twee jaar competitief

Shell heeft het Duitse technologiebedrijf ThyssenKrupp gekozen voor het bouwen van een 200 MW electrolyser op Maasvlakte. Het bouwproject, genaamd ‘Hydrogen Holland I’, zal naar verwachting in de lente van 2022 starten. In 2024 verwacht Shell te kunnen starten met productie van groene waterstof. 

Juli 2020 maakte Shell bekend dat CrossWind (een consortium van Shell en Eneco) een aanbesteding gewonnen te hebben om een windpark voor de Hollandse kust te bouwen. Destijds werd onder andere door het consortium beloofd dat een deel van de opgewekte energie van het windpark zou omgezet worden in waterstof. Plannen voor de bouw van Hydrogen Holland I vloeien dan ook voort uit de bovengenoemde aanbesteding. 

Hydrogen Holland I zal bestaan uit een loods met een totaal oppervlakte van 2 hectare (zo’n 3 voetbalvelden) waarbinnen een 200 MW alkalinewater-electrolyser genoeg energie zal opwekken voor ongeveer 38.000 huishoudens. Bij afronding van de bouw zal het waarschijnlijk de grootste electrolyser ter wereld zijn. Elektriciteit zal worden geleverd door het (nog te bouwen) windpark Hollandse Kust Noord, door middel van Garantie van Oorsprong. 

“We kijken ernaar uit om de bouw van een grote hydrogenhub in Centraal-Europa te ondersteunen en om bij te dragen aan de Europese transitie naar groene energie”, aldus Christoph Noeres, hoofd van waterstofgerelateerde zaken bij ThyssenKrupp.

Dit project wordt door Shell gezien als opstap naar het realiseren van het gigantische NorthH2 project. Dit is een project van een consortium van onder andere Gasunie, Shell, Groningen Seaports, Equinor en RWE met de ambitie om uiteindelijk 10GW aan windenergie om te kunnen zetten in gigantische hoeveelheden groene waterstof.

Shell laat 200MW electrolyser bouwen in Rotterdamse haven

De Europese Commissie heeft het waterstof en gasmarkt decarbonisatiepakket gepubliceerd. Deze zal het gebruik van waterstof bevorderen en de gasmarkt koolstofarmer maken. Het pakket is onderdeel van het Fit For 55 pakket, een veelomvattend plan dat ervoor moet zorgen dat in 2030 de CO2-uitstoot in de EU ten opzichte van 1990 met 55% is gereduceerd. Een van de belangrijkste doelstellingen van het decarbonisatiepakket is het tot stand brengen van een markt voor waterstof en het ontwikkelen van een waterstof-infrastructuur.

​

"Europa moet de pagina van fossiele brandstoffen omslaan en overstappen op schonere energiebronnen,” verklaart vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans in een persbericht. “Dit omvat de vervanging van fossiele gassen door hernieuwbare en koolstofarme gassen, zoals waterstof. Vandaag stellen we regels voor om deze transitie mogelijk te maken en de nodige markten, netwerken en infrastructuur tot stand te brengen.” 

 

Als eerste stap stelt de commissie voor om bijmenging van waterstof tot 5 volumeprocent in het Europese gasnet mogelijk te maken. Dit betekent dat waterstof bijmegemengd wordt met het aardgas dat momenteel door het gasnet stroomt. Volgens een rapport van brancheorganisatie Netbeheer Nederland is op dit moment bijmenging tot 3% mogelijk, al kunnen veel gasaangedreven toestellen hier niet veilig op draaien. Niet alleen zal dus een vernieuwing van het gasnetwerk nodig zijn, ook zal veel apparatuur zal opnieuw moeten worden afgesteld.

 

Om het juiste investeringsklimaat te scheppen en de ontwikkeling van waterstof-infrastructuur mogelijk te maken, zullen barrières voor invoeding van hernieuwbare gassen verlaagd worden. Hernieuwbare gassen krijgen ongeacht de gaskwaliteit recht op aansluiting en een korting op de nettarieven voor invoeding, waardoor het makkelijker wordt om hiermee toegang te krijgen tot het bestaande gasnet. Ook zal internationaal gastransport gestimuleerd worden door het nieuw opgerichte Europees netwerk van netwerkbeheerders voor waterstof (ENNOH). Deze zal grensoverschrijdende projecten coördineren en specifieke technische voorschriften uitwerken. 

 

Ten slotte stelt de commissie voor nationale netontwikkelingsplannen af te stemmen op een zogenaamd gezamenlijk scenario voor elektriciteit, gas en waterstof, zodat de ontwikkeling van een waterstof-infrastructuur internationaal gecoördineerd wordt. Exploitanten van gasnetwerken worden hierbij verplicht informatie verstrekken over infrastructuur die kan worden ontmanteld of herbestemd. 

​

Bronnen: Europese Commissie, VEMW.

EUROPESE COMMISSIE STIMULEERT ONTWIKKELING VAN EEN WATERSTOF-INFRASTRUCTUUR

Toyota presenteerde donderdag 2 december in Brussel wat de ontwikkelingen van het bedrijf zijn op het gebied van waterstoftechnologie. Het bedrijf heeft namelijk aangekondigd in 2035 op de West-Europese markt alleen nog maar emissievrije auto’s te willen verkopen, aangedreven door waterstof met of zonder brandstofcel. Tijdens de presentatie werd onder andere de experimentele GR Yaris Hydrogen onthuld, evenals een buggy met waterstofmotor genaamd de ROV Concept. Deze laatste is geproduceerd door dochterbedrijf Lexus. 

​

Toyota toonde tijdens de presentatie aan dat het menens is als het aankomt op waterstof. Sinds 2017 experimenteert het merk namelijk al met de waterstof-verbrandingsmotor. Met deze technologie kan een auto direct aangedreven worden met waterstof, in plaats van dat de chemische energie in een waterstof-brandstofcel omgezet wordt in elektrische energie. Ondanks dat er verbranding plaatsvindt in de motor, is de uitstoot volgens Toyota verwaarloosbaar. De onthulde modellen bevatten allebei een dergelijke motor. Ferry Franz, een woordvoerder van Toyota, liet in een interview met Nu.nl weten dat deze technologie nog niet direct commercieel ingezet kan worden. "We moeten eerst zien of de technologie levensvatbaar is, onder meer vanuit kostenoogpunt. Daarnaast moet het betrouwbaar zijn. In die zin zijn activiteiten in de racerij bemoedigend. Onze Corolla Sport met waterstofmotor heeft onder meer een 24 uurs-race uitgereden. Een hardere leerschool is er niet.” aldus Franz. Desalniettemin bewijst de onthulling van de GR Yaris dat Toyota zich vastbijt in de ontwikkeling van waterstoftechnologie, die verder gaat dan de toepassing ervan in elektrische auto's met een brandstofcel.De waterstofmotor moet volgens Franz ook bijdragen aan de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur. "Hoe meer waterstofauto's er zijn, of dat nu exemplaren met een brandstofcel zijn of modellen met een waterstofmotor, des te interessanter het wordt voor leveranciers van waterstof."Dochterbedrijf Lexus, dat vooral bekend staat om de productie van luxeauto’s, liet zich van een nieuwe sportieve kant zien met de onthulling van de ROV Concept. ROV staat voor Recreational Off-highway Vehicle, wat duidelijk maakt dat we te maken hebben met een uitstootvrij offroad-model. Ook bij deze auto bestaan er momenteel geen concrete productieplannen voor de markt. Voor nu gelden de onthullingen van beide modellen als indicatie van Toyota’s inzet, als het aankomt op waterstof. 

​

Bron: Nu.nl, Autoweek.

TOYOTA ONTHULT MODELLEN MET EXPERIMENTELE WATERSTOF-VERBRANDINGSMOTOR

Het Belgische chemische bedrijf Inovyn heeft een partnerschap aangekondigd met het Nederlandse binnenvaarttankerbedrijf VT Group. Samen zullen de bedrijven een bulkschip voor de binnenvaart van vloeibare chemicaliën ontwikkelen dat op waterstof vaart. Volgens Inovyn is de ontwikkeling van een dergelijk bulkschip een Europese primeur.

​

Het met waterstof aangedreven binnenschip zal tussen Antwerpen en het Waalse Jemeppe grondstoffen voor Inovyn vervoeren tussen haar vestigingen in beide plaatsen. Volgens Inovyn is de koolstofarme waterstof, die als brandstof zal dienen, een bijproduct van de chemische productieactiviteiten van het bedrijf. Op deze manier zal het bedrijf jaarlijks ongeveer 1.000 ton minder CO2 uitstoten. "Vervoer op waterstof zal een cruciale rol spelen in het Europees pad naar klimaatneutraliteit”, vertelt Wouter Bleukx, Hydrogen Business Manager bij Inovyn. “Wij zijn daarbij de uitgelezen partner om emissies in de transportsector te verlagen. We zijn reeds een producent van koolstofarme waterstof en hebben een aanzienlijke vraag naar transport."De scheepvaartsector als geheel heeft de laatste jaren steeds meer interesse getoond in het investeren in waterstof. Meer en meer verladers, scheepsbouwers en reders die hun verantwoordelijkheid willen nemen en competitief willen blijven, hebben besloten te investeren in de ontwikkeling van waterstoftechnologie. Zo kondigde het Havenbedrijf Rotterdam dit jaar aan een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar het op commerciële schaal importeren van waterstof. Ook de grootste containerrederij ter wereld, Maersk, onderzoekt momenteel hoe ze het gebruik van waterstof het beste kunnen implementeren.

​

Bron: Inovyn.

EERSTE MET WATERSTOF AANGEDREVEN BINNENSCHIP VOOR BULKTRANSPORT

Vanwege hoge energieprijzen is het momenteel goedkoper om groene waterstof op te wekken dan grijze of blauwe, dat meldt onderzoeksbedrijf Indepentent Commodity Intelligence Services (ICIS). Mogelijk zal dit een impuls geven aan de ontwikkeling van duurzame waterstoftechnologie, aangezien de huidige situatie aantoont dat groene waterstof ongevoelig is voor de grillen van de energiemarkt. 

Groene waterstof, aangemaakt met energie van duurzame bronnen zoals wind- en zonneparken, is momenteel goedkoper om op te wekken dan grijze, dat met behulp van fossiele brandstoffen wordt aangemaakt. ICIS voerde marktonderzoek uit in Verenigd-Koninkrijk, maar “de prijsverhouding zoals berekend voor het VK gelden ook voor Europa”, aldus Jake Stones, redacteur bij ICIS. “Gas- en energieprijzen ondervinden sterke stijging op het gehele continent.” 

De huidige situatie ontstond halverwege september van dit jaar. Berekend werd dat op 8 november de prijs van grijze waterstof lag op €4,69 per kilo, terwijl dat voor groene waterstof €4,04 per kilo was. Blauwe waterstof, dat wordt aangemaakt met behulp van fossiele brandstof in combinatie met CO2-afvang en -opslag, is altijd zo’n €0,50 tot €1,50 per kilo duurder dan grijze. 

Veel bedrijven in de fossiele brandstofindustrie opperen dat blauwe waterstof een goed, duurzaam alternatief is op fossiele brandstof, alhoewel over het algemeen erkend wordt dat hierbij alsnog veel uitstoot plaatsvindt. Onder andere omdat zelfs met CO2-afvang en -opslag niet alle CO2-uitstoot voorkomen wordt. Huidige prijzen op de energiemarkt tonen echter het risico van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. “Wat het laat zien is dat we met groene waterstof prijsvolatiliteit kunnen vermijden, (...) Risico-ontwijkend gedrag kan zorgen voor een bredere steun van uitstootvrije producten,” aldus Stones. 

​

Bron: Recharge News.

GROENE WATERSTOF GOEDKOPER DAN GRIJZE DOOR HOGE ENERGIEPRIJZEN

“Betaalbare duurzame en koolstofarme waterstof is in 2030 wereldwijd beschikbaar”, zo luidt het voornemen dat verschillende wereldleiders, van onder andere de VS, China en India, tijdens de klimaattop gezamenlijk maakten. 

Erg in detail wordt er verder niet getreden. Men zegt zich te willen concentreren op het verlagen van de productiekosten en C02-uitstoot bij het opwekken van waterstof, het verhogen van de totale waterstofproductie. Ook belooft men meer te gaan investeren in onderzoek naar betere manieren om koolstofarme waterstof op te wekken. De voortgang hiervan wordt bijgehouden door de International Energy Agency in samenwerking met de International Renewable Energy Agency en de ‘High-level Climate Champions’, twee door de Verenigde Naties aangewezen posities. Climate champions zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van de samenwerking tussen regeringen en niet-statelijke actoren, zoals bedrijven, op het gebied van klimaat.

De twee huidige ‘high-level climate champions’, zakenmannen Nigel Topping en Chile’s Gonzalo Muñoz, waarschuwden vorige maand nog over de belangen van de fossiele brandstof-industrie. Deze zouden waterstof als reddingslijn willen gebruiken voor hun huidige activiteiten. Alleen de ontwikkeling van daadwerkelijk groene waterstof zou volledig in overeenstemming zijn met het doel om in 2050 de wereld klimaatneutraal te maken. 

Alle landen die meedoen zijn: Australië, België, Canada, Chili, China, Denenmarken, Egypte, Finland, Frankrijk, Duitsland, Guinea-Bissau, India, Ierland, Israël, Italië, Japan, Kenia, Litouwen, Noorwegen, Mauritanië, Marokko, Namibië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Panama, Slowakije, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Zweden. 


Bron: Recharge News

‘GLASGOW BREAKTHROUGH’ OVER KOOLSTOFARME WATERSTOF

De Schotse regering heeft toegezegd £100 miljoen (€117 miljoen) te gaan investeren in waterstof, zodat in 2030 een zesde deel van de totale energieconsumptie van het land hiermee verzadigd kan worden. Het plan om dit te bewerkstelligen is woensdag 10 november bekendgemaakt in het ‘Hydrogen Action Plan’. 

In het plan staat onder meer dat de Schotse regering de samenwerking aangaat met verschillende branches binnen de industrie, door zogenoemde groene ‘Hydrogen hubs’ op te zetten en door te investeren in nieuwe projecten op het gebied van groene waterstof. De eerste investeringen die komend jaar gemaakt zullen worden, bedragen in totaal £10m. Dit geld gaat voornamelijk naar technologische ontwikkeling voor het opwekken van groene waterstof, om zo de kosten van het produceren van waterstof te verminderen. 

Kabinetssecretaris Michael Matheson van ‘Net Zero, Energy and Transport’ liet weten: “Schotland heeft de middelen, de juiste personen en de ambitie om een wereldleider te worden op het gebied van waterstofproductie. (...) Het is onze prioriteit om zo veel mogelijk groene waterstof in ons energienetwerk te krijgen als mogelijk. (...) De schotse overheid is volledig toegewijd aan het ondersteunen van de groei en ontwikkeling van de waterstofsector.”

Hystream heeft in januari van dit jaar een kantoor geopend in Durham, in noorden van Engeland, aangezien het Verenigd Koninkrijk een belangrijke groeimarkt vormt voor groene waterstof. Zo was Aberdeen in februari de eerste stad ter wereld om dubbeldekkerbussen te introduceren die rijden op waterstof en heeft de Britse regering in augustus bekendgemaakt tegen 2030 voor in totaal £4 miljard (€4,7 miljard) aan particuliere investeringen op het gebied van waterstof te willen hebben aangetrokken.

​

Bron: Gov.scot

SCHOTSE REGERING INVESTEERT £100 MILJOEN IN WATERSTOF

Over 3 jaar moet het zo ver zijn. Dan is het mogelijk om met een waterstofvliegtuig vliegen tussen Rotterdam The Hague Airport en Londen. Vliegtuigbouwer ZeroAvia ontwikkelt in samenwerking met Royal Schiphol Group and Rotterdam The Hague Innovation Airport een vliegtuig dat waterstof in plaats van kerosine als brandstof zal gaan gebruiken. 

Als alles volgens plan verloopt, zal het vliegtuig de eerste commerciële uitstootvrije vluchten ooit tussen tussen Nederland en Groot-Brittannië verzorgen, en mogelijk de eerste internationale ter wereld. Het toestel zal negentien zitplaatsen krijgen en aangedreven worden door propellers. Eerder is een kleiner prototype met zes zitplaatsen al succesvol getest. Het zal gebruik maken van brandstofcellen die op waterstof draaien en een elektrische motor aandrijven. Daarnaast wordt momenteel ook onderzocht hoe toeleveringsketen van waterstof het beste geïntegreerd kan worden in de dagelijkse werkzaamheden op beide vliegvelden. 

CEO van Rotterdam the Hague Airport Ron Louwerse liet weten: “De uitstootvrije vluchten van Rotterdam naar Londen zullen pas het begin zijn van de groene luchtvaart. En dit zal alleen mogelijk gemaakt kunnen worden door innovatie in de sector te ondersteunen. Met Nederland als testgrond voor de luchtvaart, versterken we onze competitieve positie en onze kennis over hoe het bedrijfsleven en klimaat samengaan.” 

ZeroAvia is overigens niet de enige partij die zich bezighoudt met de ontwikkeling van waterstofvliegtuigen. In Hamburg is bijvoorbeeld eerder dit jaar een onderzoekscentrum opgezet dat het gebruik van vloeibare waterstof voor de luchtvaart gaat bestuderen. Het gebruik van vloeibare waterstof in de luchtvaart is nog een technologie in ontwikkeling, die het mogelijk zal moeten maken om ook grotere vliegtuigen uitstootvrij te maken. 

​

Bron: ZeroAvia

OVER 3 JAAR MOET VLIEGEN OP WATERSTOF TUSSEN LONDEN EN ROTTERDAM MOGELIJK ZIJN

De Europese Investeringsbank (EIB) en het Vlaamse ministerie van Economie hebben op 18 oktober 2021 een ‘memorandum of understanding’ getekend, over de uitrol van groene waterstof in Vlaanderen. De overeenkomst moet helpen bij het identificeren van projecten die door de EIB geholpen zouden kunnen worden, doormiddel van leningen, of met adviesdiensten.

Beide partijen beloven in het memorandum elkaar verregaande samenwerking, als het aankomt op het identificeren, financieren en uitvoeren van nieuwe (groene) waterstofprojecten. De ondertekening komt op een moment waarop Vlaanderen haar eerste ‘projecten van gemeenschappelijk belang’ (PCI) op het gebied van waterstof aan de Europese Commissie presenteert. PCIs zijn projecten die door de Europese Commissie zijn aangemerkt als projecten met een hoge prioriteit, met betrekking tot het verbeteren en vergroenen van de Europese energie-infrastructuur.

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits verklaarde: “Vlaanderen heeft grote ambities op het vlak van duurzame waterstof. We zijn dan ook blij met de eerste reeks van Vlaamse IPCEI [PCI] projecten. Het gaat over de productie van groene waterstof, tot het inzetten van die waterstof voor duurzaam staal of brandstoffen, tot zelfs de ontwikkeling van goedkopere waterstoffabrieken. Met het wederzijdse engagement dat we hier aangaan, kunnen we gemakkelijker Europese financiering aantrekken om de Vlaamse duurzame waterstof projecten te realiseren.”

Vicepresident van de EIB Kris Peeters voegde toe: “We kenden in de voorbije jaren voor ongeveer 550 miljoen euro aan kredieten toe aan projecten die specifiek aan waterstof gerelateerd zijn en we werken momenteel aan verdere investeringen in de sector ter waarde van 1 miljard euro. In die context ben ik verheugd dat Vlaanderen en de EIB elkaar vinden in dit memorandum of understanding.”

De Europese commissie verwacht dat waterstof een sleutelrol gaat spelen in het realiseren van het doel om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Verwacht wordt dat het huidige aandeel van waterstof van 2% in de Europese energiemix, tegen 2050 opgelopen zal zijn tot 14%. Volgens de Europese Waterstofstrategie zal tussen 2030 en 2050 op grote schaal groene waterstof kunnen worden geproduceerd. Hiervoor zal er echter eerst nog flink geïnvesteerd moeten worden. De strategie voorziet dat tegen 2050 tussen de €180 miljard en €470 miljard nodig zal zijn voor de productie van waterstof in de EU.

Bron: Europese Investeringsbank

VLAANDEREN EN EU ONDERTEKENEN ‘MEMORANDUM OF UNDERSTANDING’ OVER WATERSTOF

Het kleine Limburgse dorpje Grashoek in de gemeente Peel en Maas wordt binnenkort een koploper op het gebied van duurzaamheid. Hier gaat Hystream namelijk de samenwerking met MorgenZon en Peel Energie aan, om Nederlands eerste zonnepanelenpark te ontwikkelen waar zonne-energie omgezet wordt in groene waterstof.

Dit zonnepanelenpark komt te staan in een weiland van 14,5 hectare aan de noordzijde van de A67, bij de buurtschap Spiesberg. Hier zullen ca. 36.000 zonnepanelen geplaatst worden die jaarlijks ruim 14 GWh aan groene elektriciteit gaan opwekken. Naar verwachting zal het park in 2023 gereed zijn.

Met dit plan zet de gemeente Peel en Maas een belangrijke stap om haar ambitie te verwezelijken; namelijk om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Afgelopen zomer kende de gemeente het project toe aan MorgenZon en Peel Energie, met als voorwaarde dat er een oplossing gevonden moest worden omtrent netschaarste. Op veel plekken in Nederland, waaronder in gemeente Peel en Maas, is er namelijk niet genoeg ruimte op het net om energie te leveren. Hierom is gekozen voor een oplossing waarbij de opgewekte energie direct wordt omgezet in waterstof. Hystream zal deze waterstofproductie faciliteren. Ook op momenten dat het zonnepark geen groene energie levert, zal er energie aan het net onttrokken kunnen worden voor de continue productie van waterstof en om netschaarste tegen te gaan.

HYSTREAM ONTWIKKELT NEDERLANDS EERSTE ZON-NAAR-WATERSTOFPARK

PosHYdon, zo heet het pilotproject waarbij er op het olie- en gasplatform Q13a van Neptune Energy (ruim tien kilometer van de kust van Den Haag) een installatie wordt gebouwd die groene waterstof gaat produceren. Deze groene waterstof wordt gemaakt van door wind opgewekte elektriciteit en zeewater. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het project een subsidie van 3,6 miljoen toegekend.

Het pilotproject is een initiatief van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), in samenwerking met verschillende gasbedrijven, waaronder Gasunie. Met het experiment wil men aantonen dat bestaande gasinfrastructuur op de Noordzee hergebruikt kan worden voor het transport van waterstof.

De bouw van windparken op de Noordzee gaat gestaag door. Op termijn moet offshore windenergie Nederlands voornaamste duurzame energiebron worden. Daarom is het belangrijk om de meest effectieve methode te vinden om deze energie van de zee naar het vasteland te transporteren. Door bestaande olie- en gasplatforms te gebruiken, wil het samenwerkingsverband twee vliegen in één klap slaan. Veel platforms op de Noordzee zijn - evenals hun bijbehorende gaspijpleidingen - aan het einde van hun levensduur. In plaats van alles af te breken, kunnen deze ook hergebruikt worden voor het vervoeren waterstof, opgewekt met energie van de windparken.

De TNO werkt tijdens het project nauw samen met zowel de operators van de platforms als de fabrikanten en toeleveranciers. Niet alleen vereist het omgaan met omstandigheden op zee namelijk zeer specifieke kennis, ook moet er gekeken worden hoe bestaande gaskleppen en -kranen reageren op waterstof. De waterstof zal gemengd worden met aardgas uit de zeebodem en via de bestaande pijpleidingen aan land gebracht worden. “Als de proef slaagt, zijn er vele winnaars”, zo claimt de TNO in een persbericht.

​

Bron: TNO

NEDERLANDSE WERELDPRIMEUR: GROENE WATERSTOFPRODUCTIE OP ZEE

Het Spaanse energiebedrijf Repsol heeft aangekondigd in 2024 een demonstratiefabriek te bouwen, met nieuwe technologie die de directe productie van waterstof met behulp van zonne-energie mogelijk maakt. Hierdoor zal electrolyse - een belangrijke tussenstap bij het produceren van waterstof - overgeslagen kunnen worden. De nieuwe technologie zal volgens Repsol een “verstorende werking” hebben op de energiemarkt.

Momenteel worden groene en grijze waterstof (waterstof opgewekt met fossiele brandstof) beide geproduceerd met behulp van elektrolyse. Onder invloed van elektrische stroom vindt er een chemische reactie plaats die water doet splitsen in losse deeltjes zuurstof en waterstof. Wat waterstof ‘groen’ maakt is het feit dat er groene stroom gebruikt wordt voor het opwekken ervan.

Met de nieuwe technologie claimt Repsol deze stap dus over te kunnen slaan. María Dolores Hernández, een van de managers van het project, liet weten “Dit apparaat ontvangt zonnestraling en produceert met behulp van fotoactief materiaal elektrische spanning die de splitsing [van zuur- en waterstof] teweegbrengt.” Dit proces wordt foto-elektrokatalyse genoemd. “De foto-elektrokatalyse-technologie is efficiënter dan elektrolyse.”

Wat in november 2020 begon als een klein testapparaat, met een foto-elektrochemische cel van één vierkante centimeter, moet in 2030 groot genoeg worden omte kunnen concurreren met grijze waterstof. “We zijn zeker van het grote potentieel van deze technologie. Het zal ons toestaan om waterstofproductie op industriële schaal koolstofvrij te maken.” Aldus Hernández.


Bron: Recharge News


DIRECTE ZON-NAAR-WATERSTOF-TECHNOLOGIE BINNENKORT BESCHIKBAAR

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft op 17 augustus 2021 haar langverwachte waterstofstrategie gepubliceerd. Het document bevestigt onder meer dat de regering ernaar streeft om tegen 2030 jaarlijks 5 gigawatt aan waterstof te produceren, genoeg voor zo’n 3 miljoen huishoudens. Ook wil ze in 2030 voor in totaal £4 miljard (€4,7 miljard) aan particuliere investeringen hebben aangetrokken.

In het strategisch document wordt een routeplan uitgestippeld voor het opzetten van een volwaardige waterstofeconomie. Voornamelijk om sectoren van de zware industrie, die niet door elektriciteit aangedreven kunnen worden, van fossiele brandstoffen af te halen. Hiervoor zal £900 miljoen aan subsidie ter beschikking worden gesteld. Naar verwachting zal dit bedrag in 2030 ongeveer 9.000 banen gecreëerd hebben. In 2050 zouden deze getallen al opgelopen moeten zijn tot £13 miljard en 100.000 banen.

De regering wil een systeem van subsidies opzetten, die het aantrekkelijk maken voor particulieren om in waterstof te investeren. Het blijft echter onduidelijk waar het geld hiervoor vandaan zou moeten komen: van de belastingbetaler of de reserves van de staatskas. Ook blijft het onduidelijk hoe er een systeem opgezet gaat worden dat op een eerlijke manier bepaalt wie recht heeft op de subsidies. De regering belooft hier later dit jaar meer duidelijkheid over te geven.

De aangekondigde plannen zijn direct na hun publicatie al bekritiseerd door milieu- en brancheorganisaties. Het Verenigd Koninkrijk gaat namelijk niet alleen inzetten op groene waterstof, maar ook blauwe. Blauwe waterstof wordt geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen, waarvan de CO2-uitstoot tijdens de productie wordt opgevangen. Volgens critici zou het VK hiermee te lang afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen. Ook noemden brancheorganisaties het gestelde doel van 5 gigawatt per jaar eerder al te bescheiden. “Als we willen dat waterstof een volwaardige bijdrage gaat leveren voor het bereiken van uitstootvrij Verenigd Koninkrijk, dan moet ons doel in 2030 10 gigawatt per jaar worden.” liet een woordvoerder weten van brancheorganisatie Energy Network Association.

​

Bron: Reuters

BRITSE REGERING PRESENTEERT WATERSTOFSTRATEGIE: £4 MILJARD AAN INVESTERINGEN TEGEN 2030

Vanuit verschillende bedrijfstakken wordt er steeds meer druk uitgeoefend op de Britse regering om haar waterstofdoelstellingen bij te stellen. Premier Boris Johnson onderstreepte in november van vorig jaar het belang van groene waterstof, toen hij een uit tien punten bestaand plan presenteerde voor een ‘groene industriële revolutie’. Critici claimen nu dat zijn ambities op het gebied van waterstof veel te bescheiden zijn.

Johnsons doel om in 2030 zo’n 5 gigawatt per jaar (genoeg voor ca. 3 miljoen huishoudens) aan koolstofarme waterstof te kunnen produceren, is te weinig volgens Ed Gill, projectleider bij brancheorganisatie Energy Network Association. “Als we willen dat waterstof waterstof een volwaardige bijdrage gaat leveren het bereiken van uitstootvrij Verenigd Koninkrijk, dan moet ons doel in 2030 10 gigawatt per jaar worden.” liet Gill weten in een interview met de Financial Times.

In de nabije toekomst zal de Britse regering haar langverwachte waterstofstrategie presenteren, waarin de plannen omtrent waterstof voor het eerst duidelijk uitgewerkt zullen worden. Verschillende branchegroepen hopen dat deze strategie een stuk ambitieuzer zal zijn dan de plannen die tot nu toe zijn aangekondigd. Zeker aangezien de Europese Unie de laatste tijd ambitieuze plannen bekend maakt in haar energietransitie-strategieën.

Chris Manson Whitton, directeur bij ingenieursbedrijf Progressive Energy liet weten dat de waterstofindustie als geheel zoekt naar “meer urgentie, meer vaart en hogere kwantiteit” in de regeringsplannen om het Verenigd Koninkrijk uitstootvrij te maken. Als dit niet gebeurt, dan dreigt waterstof dezelfde ontwikkeling te doorlopen als windenergie, waarbij de Britse overheid “veel bouwt, maar niet per se met Britse kennis en technologie,” waarschuwt Manson-Whitton.

Een gevoel van urgentie wordt niet alleen gevoeld door leden van branchegroepen. Toen de Britse regering op 22 juli 2021 de laatste deadline miste om haar waterstofstrategie te presenteren, liet parlementslid Alexander Stafford weten: “We hebben zeer urgent een waterstofstrategie nodig zodat bedrijven in het Verenigd Koninkrijk zich echt kunnen ontplooien.” 

Bron: Financial Times

BEDRIJFSLEVEN LEGT DRUK OP BRITSE REGERING VOOR MEER WATERSTOF

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar het op commerciële schaal importeren van waterstof naar één van de terminals van Koole in de Rotterdamse haven. Partners in dit onderzoek zijn opslagbedrijf Koole Terminals, ingenieursbedrijf Chiyoda Corporation en handelsmaatschappij Mitsubishi Corporation.

Om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen, zal er in de nabije toekomst op grote schaal waterstof geïmporteerd moeten worden. De haven van Rotterdam zal hierin een belangrijke spil vormen. Daarom worden nu de mogelijkheden onderzocht om waterstof te importeren uit landen waar het kosten-efficiënt geproduceerd kan worden.

Het verschepen van waterstof brengt meer uitdagingen met zich mee dan het verschepen van olie of kolen. Zo moet waterstof onder de -253 °C blijven om vloeibaar te blijven en kostenefficiënt vervoerd te kunnen worden. Een andere mogelijkheid zou zijn om de waterstof te transporteren in een drager zoals ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof met waterstof) of methanol (CH4O, een verbinding van koolstof, waterstof en zuurstof). Momenteel wordt Methylcyclohexaan (C7H14, koolstof en waterstof, ook wel MCH genoemd) als meestbelovende drager gezien. MCH blijft vloeibaar bij temperaturen tussen -130°C en 100°C en het transport ervan brengt evenveel risico met zich mee als het vervoeren van olie.

In 2020 hebben Chiyoda Corporation en Mitsubishi Corporation succesvol een demonstratieproject uitgevoerd waarbij MCH vanuit Brunei met een tanker over een afstand van 5.000 km werd vervoerd naar Japan.

De haalbaarheidsstudie zal naar verwachting een jaar duren. De betrokken bedrijven willen in 2025 tussen de 100.000 en 200.000 ton waterstof per jaar importeren. In 2030 willen ze al opschalen naar 300.000 tot 400.000 ton.Bron: Port of Rotterdam

HAVEN VAN ROTTERDAM START STUDIE NAAR GROOTSCHALIGE IMPORT VAN WATERSTOF

Vandaag, 27 juli 2021, heeft de Wereldenergieraad een paper gepubliceerd getiteld Hydrogen on the Horizon: Ready, Almost Set, Go? met een  gedetailleerde analyse van de huidige stand van zaken op het gebied van (groene) waterstoftechnologie. De Wereldenergieraad is een wereldwijd netwerk van leiders en onderzoekers op energiegebied, waar meer dan 3000 organisaties in 90 verschillende landen lid van zijn. De conclusies van het rapport zijn hoopgevend én verhelderend.

Er bestaan nog grote vragen bestaan over hoe nieuwe waterstoftechnologie precies geïmplementeerd zal worden en in hoeverre de verantwoordelijk zal zijn voor de globale energieproductie. Desalniettemin ziet de Wereldenergieraad een alsmaar toenemende interesse in waterstof bij nationale overheden en bedrijven wereldwijd. Zeker nu overheden steeds ambitieuzere klimaatdoelstellingen afspreken.

Uit een verzameling van prognoses van verschillende energiebedrijven, blijkt dat verwachtingen over het aandeel van waterstof in de totale energieproductie in 2050 uiteenlopen van 6% tot 25%. De accenten die overheden leggen verschillen sterk. In Europa en Azië zijn overheden gefocussed op het creëren van een vraag naar waterstof, terwijl overheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zich concentreren op het creëren van aanbod. In Europa ligt de nadruk op het implementeren van waterstoftechnologie in sectoren die veel uitstoten maar waarbij uitstoot moeilijk te verminderen is, zoals zware industrie en bus- en vrachtvervoer. In Azië wordt voornamelijk aandacht besteed aan het ontwikkelen van vloeibare vormen van waterstof, voor de zeevaart en wegtransport. In Noord- en Zuid-Amerika ligt de nadruk op het produceren van waterstof voor de interne markt.

Ook op het gebied van internationale samenwerking is veel gaande; door middel van bilaterale partnerschappen proberen verschillende overheden waterstof-productieketens op te zetten om de aanvoer van groene waterstof in de toekomst te verzekeren. Duitsland blijkt hierin de koploper te zijn, gevolgd door Japan en Korea.

Welke rol waterstof in de toekomst precies zal gaan spelen, kunnen de onderzoekers nog niet zeggen. Maar de signalen zijn veelbelovend. De investeringen in waterstoftechnologie stijgen en de wordt in toenemende mate gezien - door zowel bedrijven als overheden - als één van de belangrijkste oplossing voor het klimaatvraagstuk.

​

Bron: World Energy Council

DE HELE WERELD HOUDT ZICH BEZIG MET WATERSTOF

Op 14 juli 2021 presenteerde de president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen de Fit for 55 maatregelen, een veelomvattend plan om dat ervoor moet zorgen dat in 2030 de CO2-uitstoot in de EU ten opzichte van 1990 met 55% is gereduceerd. In het plan staat onder andere dat groene waterstof een sleutelrol gaat spelen in het klimaatneutraal maken van de EU, met name in de industriële en transportsector. “We willen iedere 150 km een waterstof-tankstation langs de wegen.” aldus Europees commissaris van Transport Adina Vălean, sprekende over de Trans-European Transport Network (TEN-T) wegen.

Volgens Vălean is de transportsector verantwoordelijk voor 29% van de totale CO2-uitstoot van de EU. De Commissie wil dan ook de productie van benzine- en dieselauto’s afbouwen tot nul en de prijs van fossiele brandstoffen koppelen aan hun CO2-uitstoot. Het uiteindelijke doel is een volledige transitie naar elektrische en voornamelijk waterstofauto’s. De grootste uitdaging hierbij is het aanleggen van een geschikte infrastructuur. Waterstof-tankstations zullen hiervan het fundament gaan vormen. Verder stipuleren de Fit for 55 maatregelen dat in 2030 het aandeel van groene waterstof 50% moet zijn, in de energieconsumptie van de industriële sector.
​
Het duurder maken van fossiele brandstoffenmag volgens de Commissie niet leiden tot een ‘klimaat-onderklasse’. Daarom wordt er een fonds van €20 miljard per jaar beschikbaar gesteld om ‘energiearmoede’ te voorkomen.

“De EU is weer een stap dichterbij het wereldleiderschap, op het gebied van waterstof,” liet Jorgo Chatzimarkakis, secretaris-generaal van Hydrogen Europe, weten. Hydrogen Europe is een belangenbehartigende organisatie voor bedrijven die zich bezighouden met waterstof. “Door concrete doelen te stellen voor het gebruik van waterstof in de industrie en transportsector grijpt de EU nu echt de kans om haar klimaatdoelstellingen te behalen.”  


Bron: The Loadstar

EU WIL IEDERE 150 KM EEN WATERSTOF-TANKSTATION

De Duitse autofabrikant Opel is de eerste autoproducent die zich richt op de markt van waterstof aangedreven bestelwagens. Eind dit jaar zullen de eerste voertuigen seriematig geproduceerd worden in Duitsland. Dat meldt Michael Lohscheller, CEO van Opel, in een interview met Business Insider.

“In 2016 meldden we voor het eerst dat Opel zich gaat richten op elektrisch rijden”, zegt Michael Lohscheller. “Dat willen we nog steeds, want enerzijds helpt elektromobiliteit ons bij het oplossen van het CO2-probleem en anderzijds geloven we dat batterij-elektrische mobiliteit de toekomst zal zijn, vooral voor kleinere voertuigen zoals de Corsa of Mokka. Maar er zijn ook segmenten, zoals lichte bedrijfswagens, waar waterstof een oplossing voor zou zijn. We doen daar al 20 jaar onderzoek naar en zien dat de CO2-balans van groene waterstof uitstekend is. En je mag de snelheid van tanken niet vergeten, met de brandstofcel-voertuig kan dat in drie minuten.”

Van eind 2021 tot 2023 zullen in de fabriek in Rüsselsheim bij Frankfurt 2.000 voertuigen van de Opel Vivaro-e en zustermodellen worden geproduceerd. Opel meldt dat de productiekosten in eerste instantie fors zullen zijn, maar dat deze drastisch zullen dalen naarmate productie wordt opgeschaald en de prijs van groene waterstof daalt. In eerste instantie concentreert de autofabrikant zich op klanten die bereid zijn iets meer te betalen voor schoon transport.Lees het volledige artikel van Waterstof Magazine

OPEL GAAT EERSTE WATERSTOFAANGEDREVEN BESTELWAGENS PRODUCEREN

Uit een rapport van BloombergNEF (BNEF) is gebleken dat waterstof in 2050 een goedkopere energiebron zal zijn dan natuurlijk gas. De kosten van waterstof voor het opwekken van energie dalen daarmee sneller dan voorheen aangenomen. Verwacht wordt dat ten minste 33% van de wereldwijde energievoorraad in 2050 uit groene energie zal bestaan, waarvoor geen cent meer betaald zal worden dan voor fossiele alternatieven.

De neerwaartse prijstrend wordt veroorzaakt door innovatie op het gebied van zonne-energie. Zonnepanelen kunnen steeds goedkoper geproduceerd worden, waardoor de energie die gebruikt kan worden om groene waterstof mee te produceren ook goedkoper wordt. De energie die gebruikt wordt voor electrolyse (het proces waarbij waterstof wordt gescheiden van water) is momenteel nog vaak van fossiele aard, aangezien dat goedkoper is dan waterstof met groene energie te produceren. In de nabije toekomst is dit dus niet meer het geval.

Martin Tengler, lead hydrogen analyst bij BloombergNEF, waarschuwt in een interview met NS Energy “Zulke lage kosten voor het opwekken van groene waterstof kunnen de hele energiewereld op zijn kop zetten, maar om de technologie te ontwikkelen die hiervoor nodig is, zullen we blijvend steun van de overheid moeten ontvangen. Investeringen zullen nodig zijn."

Lees hier het volledige artikel.

GROENE WATERSTOF IN 2050 GOEDKOPER DAN FOSSIELE ALTERNATIEVEN

On the 7th of April, 13:00 – 14:30 the Hydrogen frontrunner companies in the Netherlands host an online event broadcasted from The Hague and moderated by Harm Edens with the help of Sieb Rodenburg, host of the Waterstofpodcast. During the event Professor future energy systems Ad van Wijk will present ‘Ten hydrogen commitments.’ These stipulate ten guidelines surrounding the increased use of hydrogen, an initiative that the Dutch government wants to endorse. Their message is clear: increasing the use of hydrogen is very urgent and there is no time to waste. It will be crucial in achieving the climate goals set in the Paris Climate Treaty.

In order to achieve governmental endorsement, Hydrogen frontrunner companies in the Netherlands form a broad coalition from all sectors of the economy through an individual hydrogen commitment. This coalition already consists of companies like Shell, Port of Amsterdam, Toyota, Stedin, Hyet Hydrogen, Jumbo, Groningen Seaports, Gasunie, Future Proof Shipping, Tata Steel, Remeha and Hystream.

We here at Hystream have joined this initiative and sent in our own individual commitment. We believe Hystream will become instrumental in more efficiently bringing together supply and demand for green hydrogen, by creating a chain of production, storage and distribution of green hydrogen. Public transport in the Netherlands and the European Union will, in the coming years, totally transform from being fossil fuel driven to electricity and hydrogen driven. To realize this, an infrastructure for the production, storage and distribution of hydrogen will need to be set up. Furthermore, we believe that energy supply for outdoor events and construction activities can become completely zero-emission through the use of hydrogen.

From our government we ask that it forms coherent and durable green energy policy. We ask that it makes hydrogen solutions economically viable though subsidies and soft loans, and finally we ask all governmental authorities to include a zero-emission requirement for all their contracts concerning transportation.

For more information, visit https://5plijun.momice.events/

FRONTRUNNER EVENT DUTCH HYDROGEN COALITION

Hydrogen is a crucial alternative fuel source to reduce carbon emissions. Currently, the electric car has taken over a large share of the market, whereas the options for decarbonizing transport long-haul vehicles still remains limited. This is precisely where hydrogen comes into play.​​​

Link to full article in Technisch Weekblad (Dutch) here

The hydrogen market can and needs to be scaled by realizing hydrogen supply

According to Hystream's Founder and Technical Director Joep Coenen: "Similar to the growth of the share of electric cars in the market, the share of hydrogen-powered cars and trucks needs to be stimulated by increasing the supply of hydrogen. We need the government to invest more into the hydrogen economy. By scaling the hydrogen market, the production costs of hydrogen will decrease. Furthermore, the production of green hydrogen will significantly decrease when generated from green electricity directly produced from solar and wind parks. It is also important to note that the electriticy produced by solar and wind parks has already become cheaper and is expected to become increasingly affordable in the future".

See the full article and interview with our Founder and Technical Director Joep Coenen in Technisch Weekblad here.

HYSTREAM PRESENTS THE AMPLE OPPORTUNITIES FOR HYDROGEN AS A KEY ALTERNATIVE TO DIESEL IN TECHNISCH WEEKBLAD

bottom of page