Presentatie3_edited_edited_edited_edited.png

FAQ

WAAROM WATERSTOF?

Vanwege de noodzaak om wereldwijd tot een duurzame energietransitie te komen, waarbij zon/wind de primaire bronnen zijn, de ‘motoren’ gevoed met name gevoed vanuit zon/wind-rijke gebieden en waardoor er dus een noodzaak voor opslag is vanwege discontinuïteit kijkend naar gebruikelijke media/methodes van opslag. Gezien de goede vermogensdichtheid van waterstof en ook de potentie voor langere termijn opslag als energiedrager is het en voor de hand liggende keuze (als belangrijke bijdrage in de mix, NL)

IS WATERSTOF IS ONVEILIG?

Het gebruik van waterstof zal voor de gebruiker niet anders zijn dan het gebruik van een andere energiedrager. Verder zal is elke vorm van compacte energie niet zonder risico. Het is daarom belangrijk dat de risico’s goed worden gemanaged. Hier zijn speciale normen en wetgeving voor, waar wij ons uiteraard aan houden.

IS ER WEL GENOEG WATERSTOF?

Een veel gehoorde uitspraak is: waterstof is schaars dus laten we dat kostbare goedje gebruiken op de plek waar geen alternatief voor is, de industrie. Het lijkt een logische zin maar ze bevat meerdere onjuistheden. 
Waterstof is echter helemaal niet schaars, het is het meest voorkomende atoom in het universum en ook op aarde is uit in overvloed aanwezig: water. We kunnen als mensheid zoveel waterstof maken als we nodig hebben en het raakt bovendien niet op want bij gebruik van waterstof ontstaat weer water, de kringloop is gesloten (100% circulair).
Waterstof is niet kostbaar maar energie is kostbaar, zeker duurzame energie, dat komt omdat we veel te weinig duurzame energie opwekken om aan de vraag te voldoen, op dezelfde manier is er niet genoeg duurzame energie voor de elektriciteitsvraag iets wat we dus oplossen met kolencentrales. Het antwoord is dus focussen op duurzame opwek.

IS WATERSTOF WEL EFFICIËNT?

Waterstof kan worden gemaakt met een efficiency van 80% (dat cijfer stijgt nog steeds) en is daarmee even efficient als een windturbine. Een windturbine die waterstof maakt produceert dus evenveel energie als een windturbine die elektriciteit maakt. Bij het gebruik van waterstof kan een effficiency van 100% worden bereikt mits slim toegepast bijvoorbeeld in een wkk). Aangezien waterstof kan worden opgeslagen met nauwelijks verlies van energie (waar dat voor elektriciteit eigenlijk niet mogelijk is) is de verwachting dat waterstof tot de top zal behoren wat efficiency betreft. Waterstof kan daarmee de pieken van vraag en aanbod bij elkaar brengen, een functie die inherent in de waterstofketen zit. Bij andere energiedragers moet die apart worden gebouwd en kost dus geld en energie